Select Page

Tag: เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

“สืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยของ กศน.”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 201...

Read More
Loading