Select Page

Tag: THE NATION

นิรมล เมธีสุวกุล (ตอนที่1)

“..วันนี้เราแฮปปี้ไหมกับชีวิต กับการทำงานแต่ละวัน พอใจกับงานที่เราทำหรือเปล่า และที่สำคัญ เพื่อนที่ร่วมงาน และสร้างงานให้กับเรามีความสุขหรือเปล่า บางทีคนเราเก่งมากๆ คิดถึงมาตรฐานสูงมาก  เรียกร้องคนอื่นมาก...

Read More
Loading