Select Page

“ล่ามจิตอาสา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒”

“ล่ามจิตอาสา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่10” ตอน : “ล่ามจิตอาสา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒”  ออกอากาศวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ : อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.เกษมบัณฑิต, อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษมบัณฑิต, กิตติพัทธ์ โพธิ์ระเดา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.เกษมบัณฑิต และณัฐกุล หมุดประภากร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษมบัณฑิต

 

แขกรับเชิญ :  อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.เกษมบัณฑิต, อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษมบัณฑิต, กิตติพัทธ์ โพธิ์ระเดา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.เกษมบัณฑิต และณัฐกุล หมุดประภากร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษมบัณฑิต

ฟังประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาในการเป็นล่ามให้ข้อมูลแก่ชาวต่างประเทศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้ นับเป็นวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้และเผยแพร่ไปทั่วโลก

รายการ”ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ทางช่อง 13 แฟมิลี่ เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นเตรียมการทุกแง่ทุกมุมโดยละเอียด ไปจนกระทั่งถึงวันพระราชพิธี รวมทั้งบรรยากาศและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสา ที่พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสำคัญของประเทศไทย โดยนำเสนอออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.-ศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:15น.-07:45น. ทางช่อง 13Family
ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan
Facebook : facebook.com/lightning talk
Youtube Channel : saisawan khayanying
www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.