Select Page

เรียนรู้มะเร็งเต้านมจาก แองเจลิน่า โจลี่

หลังจากกระแสข่าว แองเจลิน่า โจลี่ ตรวจพบยีนที่มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมจึงตัดสินใจตัดเต้านมทิ้ง สร้างกระแสตื่นตัวของผู้หญิงทั่วโลกให้ใส่ใจในการป้องกันมะเร็งเต้านม ติดตามความรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลศิริราช….

คลิกเพื่อชมคลิป


 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.