Select Page

สตรีมีครรภ์ คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไรจึงปลอดภัย

สตรีมีครรภ์ คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไรจึงปลอดภัย

แม้จะไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้น แต่ก็ “ไม่ควรละเลย” ในเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ โดยเฉพาะ “สตรีมีครรภ์และเด็ก” ที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงออกมาตักเตือนและแนะวิธีการคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธี

       นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต กรณีรถประสบอุบัติเหตุ โดยทำหน้าที่ฉุดรั้งไม่ให้ผู้ประสบภัยกระเด็นออกนอกรถ ป้องกันมิให้ศรีษะและลำตัวกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ

      “จากการศึกษาพบว่า กว่า 2 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โดยผู้บาดเจ็บที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้คาดเข็มขัดนิรภัยถึง 3 เท่า และได้รับบาดเจ็บรุนแรงตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ศีรษะ คอ หน้าอก ช่องท้อง และกระดูกเชิงกราน”

      สำหรับวิธีคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีสำหรับ “สตรีมีครรภ์” ให้เข็มขัดนิรภัยส่วนที่ยืดได้พาดผ่านตัก ขาทั้งสองข้าง และอยู่ระหว่างกึ่งกลางของลิ้นปี่ ในระดับต่ำกว่าครรภ์และห่างจากสะโพกมากที่สุดโดยจัดวางตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองและเด็กในครรภ์กรณีประสบอุบัติเหตุ

      ส่วน “เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี” ควรให้นั่งด้านหลังรถ หากเป็นทารกควรใส่ตะหร้าหรือจัดที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก โดยรัดติดกับเบาะด้านหลังด้วยเข็มขัดนิรภัย ไม่อุ้มเด็กในขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง หากต้องหยุดรถกะทันหันจะทำให้เด็กพุ่งไปกระแทกกับพวงมาลัยหรือหน้าปัดรถเสียชีวิต

      “ขอให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธีทุกครั้งไม่ว่าเดินทางใกล้หรือไกล โดยปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย ซึ่งนอกจากจะสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดความรุนแรงจากอันตรายกรณีประสบอุบัติเหตุอีกด้วย” นายอนุชากล่าว


ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 3 ก.พ. 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.