Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๙๖ : ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙

สารคดี วันนี้ในอดีต ชุดพิเศษ “พระบารมีปกหล้า มหาวชิราลงกรณ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่บ้านน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย หลังจากเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม ๓ อำเภอของอุตรดิตถ์ อย่างไม่คาดคิด โดยอำเภอท่าปลา คือ พื้นที่สูง มีลำห้วยน้ำลี ที่เป็นห้วยขนาดไหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านที่มีปลายทางที่เขื่อนสิริกิติ์ โดยผ่านหมู่บ้านน้ำต๊ะ และบ้านน้ำลี ท่ามกลางความหนาแน่นของประชากรตั้งบ้านเรือนและทำไร่ลางสาดและทุเรียนบนที่ราบเชิงเขา เมื่อเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม จึงทำให้ 2 หมู่บ้านนี้เสียหายอย่างหนัก พระองค์ทรงติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาและพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย ที่โรงเรียน บ้านน้ำลี หมู่ ๖ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ พระราชทานเงินกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านน้ำลี

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.