Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๖๙ : ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔

วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุง ถนนสายนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปีมหามงคล พระราชพิธีรัชดาภิเษก (Silver Jubilee) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนว่า “ถนนรัชดาภิเษก” มีพิธีเปิดเมื่อปี ๒๕๑๙

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.