Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๑๖ : ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙

วันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ ที่แสดงให้เห็นถึง พระปรีชาญาณที่ทรงมองการณ์ไกลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร และน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาที่ทรงมีต่อพสกนิกร

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.