Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๑๐๘ : ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๓

สารคดี วันนี้ในอดีต ชุดพิเศษ “พระบารมีปกหล้า มหาวชิราลงกรณ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระคัมภีร์อัลกุรอาน และคำแปลเป็นภาษาไทย ที่จังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริว่า พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์สำคัญทางศาสนาอิสลาม และเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของโลกเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย หากมีการแปลความหมายเป็นภาษาไทยด้วย ก็จะช่วยให้ชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีพระราชกระแสให้ นายต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี แปลและขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรง พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการจัดพิมพ์ และเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระมหาคัมภีร์ ฯ ฉบับภาษาไทย ซึ่งจัดทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรก ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๓

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.