Select Page

“จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่การขจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและในเอเชีย”

“จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่การขจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและในเอเชีย”

รายการ INSIGHT กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน “จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่การขจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและในเอเชีย” ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 23:20น. -00:20น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 33HD

 

ภาพพระราชกรณียกิจศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

รายการ “INSIGHT” เป็นรายการประเภทนิตยสารทางโทรทัศน์ (Magazine TV Show) ที่จะเปิดประสบการณ์ผู้ชมด้วยการพาไปดูเบื้องหลังสิ่งต่างๆที่ไม่เคยรู้ หรือให้รู้มากกว่าที่เคย ทั้งเรื่องของบุคคล สถานที่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ศิลปะ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้ความรู้ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม โดยเป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ เพื่อไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ อย่างใกล้ชิด เน้นเรื่องและภาพที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจ ด้วยการผลิตที่ประณีตสวยงาม ดูแล้วเพลิดเพลิน มีหลายประเด็นหลายสถานที่ซึ่งเชื่อมโยงกันในแต่ละตอน เพื่อสร้างความหลากหลายได้อรรถรส

โดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:20น.-00:20น.
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 33HD

ขอเชิญติดตามการพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” และแนวทางการทำงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนองพระปณิธานให้บรรลุผลภายใน 3 ปี ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นพระเมตตาต่อคนไทยและเหล่าสรรพสัตว์ หากแต่จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในระดับเอเชีย

ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

 

แขกรับเชิญ

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ,กรรมการและเลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

คุณวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทิพย๋พิมาน

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

 

IG/Twitter : ning_saisawan

Facebook : https://www.facebook.com/Insight-5228…

Youtube Channel : saisawan khayanying

www.saisawankhayanying.com

ผลิตรายการโดย : บริษัท ไลท์นิ่ง โปรดักชั่น จำกัด โทร. 0-2085-3388

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.