Select Page

ครูตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ครูตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ครูตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ออกอากาศวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 

24-02-59

ภาพพิธีกรและแขกรับเชิญ : พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ด.ต.ชัยณรงค์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ส.ต.อ. วีระชัย คำแก้ว ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และ คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

คืนนี้ฟังเรื่องราวชีวิตของครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่ทุ่มเทกายใจให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งทุกท่านมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจให้มีพลังในการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ต่างๆจากภาคเอกชน เพื่อช่วยดูแลความเป็นอยู่และการเรียนการสอนเพื่อสนองพระราชปณิธาน ติดตามได้ในรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”

 
แขกรับเชิญ :  

พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ด.ต.ชัยณรงค์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ส.ต.อ. วีระชัย คำแก้ว ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

และ คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

***คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น โดนใจ และให้พลังบวก

ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชิวิตที่มีคุณค่าของแขกรับเชิญแต่ละท่าน

จากหลากหลายประสบการณ์ ทางช่อง3 family (ช่อง13)

ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 23:15น.-23:45น.

ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan

Facebook : facebook.com/lightning talk

Youtube Channel : saisawan khayanying

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.