Select Page

“เรียนรู้มหัศจรรย์หญ้าแฝก สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชา”

“เรียนรู้มหัศจรรย์หญ้าแฝก สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชา”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “เรียนรู้มหัศจรรย์หญ้าแฝก สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชา” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

 

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ :
-ร.ต.อ.วิชาญ ตันเจริญ รองสารวัตรศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
-ประศาสน์ ประยงค์ทรัพย์ (คุณพ่อน้องสิงโต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา
-ด.ช.กิตติ์ธเนศ จิตรไพศาลวัฒนา (น้องสิงโต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา
-สุเมธ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (คุณพ่อน้องอาทิต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา
-ด.ช.ณฐกร ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (น้องอาทิต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา

 

แขกรับเชิญ :

-ร.ต.อ.วิชาญ ตันเจริญ รองสารวัตรศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
-คุณประศาสน์ ประยงค์ทรัพย์ (คุณพ่อน้องสิงโต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา
-ด.ช.กิตติ์ธเนศ จิตรไพศาลวัฒนา (น้องสิงโต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา
-คุณสุเมธ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (คุณพ่อน้องอาทิต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา
-ด.ช.ณฐกร ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (น้องอาทิต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิริยะตามรอยศาสตร์พระราชา

ร่วมเดินทางไปกับโครงการ “วิริยะ ตามรอยศาสตร์พระราชา” เรียนรู้การแก้ปัญหาความแห้งแล้งจากสภาพคล้ายทะเลทรายจนกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ”จ.เพชรบุรี พร้อมปลูกจิตสำนึกรักป่าให้เด็กๆ กลางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

***คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

รายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่ให้ความรู้ ข้อคิด อุทาหรณ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญที่หลากหลาย โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06:45น.-07:15น. ทางช่อง 13Family

ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan

Facebook : facebook.com/lightning talk

Youtube Channel : saisawan khayanying

www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.