Select Page

“มทร.ธัญบุรี สถาบันด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมนักวิจัย สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ”

“มทร.ธัญบุรี สถาบันด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมนักวิจัย สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :  “มทร.ธัญบุรี สถาบันด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมนักวิจัย สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

 

ภาพพิธีกร คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง แขกรับเชิญ :
1.รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

แขกรับเชิญ :  

1.รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฟังแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งสร้างนักปฏิบัติ ด้วยการส่งเสริมให้มีการวิจัยโครงการต่างๆ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆทั้งในประเทศและระดับโลก

 

***คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

รายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่ให้ความรู้ ข้อคิด อุทาหรณ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญที่หลากหลาย โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06:45น.-07:15น. ทางช่อง 13Family

ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan

Facebook : facebook.com/lightning talk

Youtube Channel : saisawan khayanying

www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.