Select Page

เคลื่อนสู่การตลาดยุคใหม่ ผู้บริโภคเสพติดออนไลน์

เคลื่อนสู่การตลาดยุคใหม่  ผู้บริโภคเสพติดออนไลน์

แนวโน้มการทำตลาดในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนถ่ายจากการตลาดแบบเก่าไปสู่ยุคการตลาดดิจิตอล  (ดิจิตอลมาร์เก็ตติง) เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากคนรุ่นพ่อแม่ในอดีต ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ที่หลงใหลใน 3 คำ “ชู้ต แชร์ และแชต”

               จากกระแสดังกล่าว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) จึงได้จัดงานประชุมประจำปีพร้อมเสวนาในหัวข้อ “มาร์เก็ตติง อิน อะ ดิจิตอล อีรา” จากกูรูการตลาดดิจิตอลที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จาการทำตลาดให้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเข้าสู่โลกดิจิตอลในอนาคต

                 เอียน เฟนวิค ที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  การตลาดดิจิตอลได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อราว 4 ปีก่อน  และสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว  นับแต่ปี ค.ศ. 1957 ที่ประเทศรัสเซียส่งดาวเทียมดวงแรกของโลก  คือ  สปุตนิก  ออกไปโคจรนอกอวกาศเพื่อการติดต่อสื่อสาร  จนมีการพัฒนาและวิจัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระบบการสื่อสารดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1957

                  จากนั้นดิจิตอลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  นับแต่การพัฒนาเว็บไซต์แรกของโลกในปี ค.ศ. 1991 คือ  http://info.cern.ch  ขององค์กรงานวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านหนึ่งของยุโรป  จนกระทั่งปี  ค.ศ. 1998  พบว่า  ประชากรอินเทอร์เน็ตกว่า  70%  ของโลกอยู่ในสหรัฐอเมริกา  และปัจจุบันประชากรอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียได้ขยายตัวเป็นสัดส่วน  44%  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

                  “การเปิดตัวไอแพดค่ายแอปเปิล  ของสตีฟ  จ็อบส์  ถือเป็นผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคไปสู่ยุคดิจิตอล  รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างๆ”

           นอกจากนี้  ยังพบว่าผู้บริโภคในยุคดิจิตอล  ยังเสพติดการเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น  ซึ่งสำรวจพบว่าคนกลุ่มใหญ่ที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารสมาร์ตโฟนมีพฤติกรรมสิ่งแรกที่ทำในตอนเช้าคือการหยิบอุปกรณ์ดิจิตอลมาเช็กข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ในเครือข่ายสังคมออนไลน์

          แนวโน้มพฤติกรรมดังกล่าว  ทำให้เจ้าของสิค้าหลายราย  เช่น  ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในไอร์แลนด์นำมาปรับใช้กับการทำตลาดดิจิตอล  เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม  เช่น  การติดป้ายรูป  (Tag)  กับกาแฟแฟรปปูชิโนแก้วโปรดและอัพโหลดแสดงถึงความภูมิใจที่เป็นชาวสหราชอาณาจักร  (ยูเค)  เป็นต้น

           ขณะที่ตลาดประเทศไทย  พบว่า  สื่อดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคมากกว่าช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร  และมีอิทธิพลใกล้เคียงกับสื่อโทรทัศน์  แต่ก็ยังพบว่าปัจจุบันมีการใช้จ่ายเงินด้านการตลาดดิจิตอลเพียง  3-4%  ของตลาดรวมเท่านั้น

           ดังนั้น  นักการตลาดจำเป็นต้องสร้างการรับรู้  (Awareness)  การตัดสินใจ (Consider) สร้างความชื่นชอบ  (Like)  สร้างความพร้อมในการซื้อ  (Ready to Buy)  สร้างความผูกพัน  (Engage)  การซื้อ  (Buy)  ความจงรักภักดี  (Loyal)  และสุดท้ายให้การสนับสนุน (Advocate)  ซึ่งทั้งหมดเป้นองค์ประกอบสำคัญในการทำตลาดดิจิตอลผ่านสื่อออนไลน์

          ที่สำคัญ   นักการตลาดจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการสร้างการตลาด  สินค้า  แบรนด์  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม  เพราะปัจจุบันผู้บริโภคจะเป็นผู้เดินเข้ามาหาข้อมูลข่าวสารเอง

          ด้าน ทอม ศรีวรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เอ็นโซโก้  บริษัทเครือลีฟวิงโซเชียลกล่าวเพิ่มเติมว่า  การทำธุรกรรมซื้อขายออนไลน์  หรืออีคอมเมิร์ช  ของไทยในปี  2555  คาดมีมูลค่า  6-6.5  หมื่นล้านบาทในสิ้นปีนี้  เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยคุ้นเคยกับสื่อและอุปกรณ์สื่อสารดิจิตอลต่างๆ  ที่ขายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา  และเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

         ขณะเดียวกัน  รูปแบบการใช้ชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ของผู้บริโภคในปัจุบัน  ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะพฤติกรรมการแบ่งปัน  (แชร์)  ข้อมูลหรือรูปภาพผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น  โดยในปี  2553  มีการแชร์รูปออนไลน์บนเครือข่ายเฟซบุ๊กกว่า  60  ล้านภาพ  และในปี  2554  มีการแชร์กว่า  100  ล้านภาพ

          แนวโน้มดังกล่าว  เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์เติบโตขึ้นต่อเนื่อง  จากกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่า  “โซเชียล  คอนซูเมอร์”  ซึ่งเจ้าของสินค้าและนักการตลาดจะต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ  ในสื่อสังคมออนไลน์  หรือโซเชียล มีเดีย ทูลส์  ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เฉพาะมาใช้  วางแผนการทำตลาดร่วมกัน  เพื่อสร้างความจงรักภักดี  ความผูกพัน  ไว้ด้วยตนเองมากที่สุด  ภายใต้แนวคิด  โซเชียลคอมเมิร์ช

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2555 หน้า B1

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.