Select Page

การนุ่งห่มด้วยสีประจำวันตามแบบโบราณ

รายการ เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน การนุ่งห่มด้วยสีประจำวันตามแบบโบราณ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอนนี้จะพาย้อนไปดูที่มาของการแต่งกายด้วยสีอันเป็นมงคลประจำวันต่าง ๆ ตามคำกลอน ‘สวัสดิรักษา’ ที่สุนทรภู่แต่งถวายเจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และการแต่งกายแบบชาววังที่อยู่ในนวนิยายเรื่อง ‘สี่แผ่นดิน’ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เกร็ดคำสอนเรื่องการนุ่งห่มสีต่าง ๆ ตามความเชื่อของคนโบราณ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.