Select Page

“ในหลวง”พระราชทานวีซีดี”บ้านของพ่อ”ให้196สถานศึกษา

“ในหลวง”พระราชทานวีซีดี”บ้านของพ่อ”ให้196สถานศึกษา

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน VCD เรื่อง “บ้านของพ่อ” ( The Greatest of the King หรือ The Greetings of the Land ) ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีสถานศึกษาจำนวน 196แห่ง  

ccf141252_00000          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา บริเวณสนามโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “เปิดฟ้าการศึกษาครั้งที่ 6” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัดขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองได้รับพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน VCD เรื่อง “บ้านของพ่อ” ( The Greatest of the King หรือ The Greetings of the Land ) ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีสถานศึกษาจำนวน 196 สถานศึกษา เข้ารับพระราชทาน VCD ดังกล่าว

ที่มา:   มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.