Select Page

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล กับ โครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai

รายการ Lightning talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล กับ โครงการ ‘ต้องรอด’ โดย กลุ่ม Up for Thai ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

แขกรับเชิญ : ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ก่อตั้งโครงการ “ต้องรอด” กลุ่มอาสา UP FOR THAI

ฟังที่มาของโรงการจิตอาสาที่มารวมพลังกันบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ที่ต้องกักตัว และครอบครัว ชุมชนต่างๆที่ถูกผลกระทบในช่วงโควิด 19 ด้วยเป้าหมายว่าคนไทย “ต้องรอด”

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.