Select Page

น้ำพระทัยพระเทพฯสู่เหยื่อไฟใต้

อับดุลเลาะ บาราหาแม และน้องสาวพิการแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงโรงเรียน ในจ.ยะลา รถเข็นที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสียหายยับเยิน จึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรถสามล้อสมองกลคันใหม่ที่ประดิษฐ์โดยเนคเทค 

          เด็กชายอับดุลเลาะ บาราหาแม อายุ 13 ปี พิการแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด มีน้องสาวฝาแฝดชื่อเด็กหญิงตอยีบะ ก็พิการเช่นเดียวกัน ทั้งสองคนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลือเน็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา   ซึ่งถูกคนร้ายลอบวางเพลิงโรงเรียน  ความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 1 ล้านบาท ที่สำคัญก็คือรถเข็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ที่เด็กทั้งสองคนได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2548 ก็เสียหายยับเยินไปด้วย

          และในวันที่ 28 มีนาคม 2550 ก็เป็นวันสำคัญของอับดุลเลาะและครอบครัวที่เขาจะได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานประจำปี ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครอบครัวบาราหาแม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้พระราชทานรถสามล้อสมองกล ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค พัฒนาขึ้นตามพระราชดำริให้แก่อับดุลเลาะ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.