Select Page

Tag: ดร.สุรัตน์ จงดา

ลิซ่า BLACKPINK กับการสะท้อนความเป็นไทย ผ่านฉากและเครื่องแต่งกายในมิวสิกวีดิโอ LALISA

ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ลิซ่า BLACKPINK กับการสะท้อนความเป็นไทย...

Read More

“เกร็ดความรู้เรื่องการจัดเครื่องโต๊ะบูชารับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช...

Read More

“เรียนรู้การแต่งกายในสมัย ร.5 สืบสานวัฒนธรรมอันมีค่าในงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :  “เรียนรู้การแต่งกายในสมัย ร.5...

Read More
Loading