Select Page

รำลึก 111 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านชุดเครื่องโต๊ะ

รายการ ‘เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง’ ตอน “รำลึก ๑๑๑ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านชุดเครื่องโต๊ะ” ออกอากาศวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

วิทยากร

-ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , เจ้าของเครื่องโต๊ะลายสิงโต

-รศ.นาวาโท นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ เจ้าของเครื่องโต๊ะลายครามจับฉ้ายชุดเจ้าฟ้า (ชุดเล็ก)

อาทิตย์ ทองอิน เจ้าของชุดเครื่องตั้งลายผักกาดสีพื้นทอง

-ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ เจ้าของเครื่องโต๊ะลายครามมังกร ๔ เล็บ

เครื่องโต๊ะ เป็นการตั้งโต๊ะเครื่องบูชาอย่างไทย ที่ตั้งแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องจีน ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างมาก ถึงขนาดว่ามีการจัดประกวดกันอย่างคึกคักในงานเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ในโอกาส “๑๑๑ ปี ปิยมหาราชรำลึก” ในปีนี้ กรมศิลปากรจึงได้จัดแสดงชุดเครื่องโต๊ะที่สวยงาม ณ ตึกถาวรวัตถุ ถ.หน้าพระธาตุ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคมที่ผ่านมา ฟังความรู้เกี่ยวกับชุดเครื่องโต๊ะจากวิทยากรผู้สะสมเครื่องโต๊ะ ได้ในคลิปนี้ค่ะ

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.