Select Page

พระเกี้ยว สัญลักษณ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ‘เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง’ ตอน ‘พระเกี้ยว’ สัญลักษณ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง นำประวัติความเป็นมาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและพัฒนาการของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ รวมทั้งความหมายของ ‘พระเกี้ยว’ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และประเพณีการอัญเชิญพระเกี้ยวในงาน “ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์” เป็นประจำทุกปี ปิดท้ายด้วยข้อคิดมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิต) ที่ท่านโพสท์เฟซบุ๊กกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งของพระเกี้ยว เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.