Select Page

Tag: ที่สูง

แผ่นดินไหว ตอนที่ 2

การที่กรุงเทพฯเคยเป็นทะเลเมื่อ 6,000 ปีมาแล้ว จึงมีสภาพดินที่เป็นโคลนทะเล ทำให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ค่อนข้างมาก ขณะที่เขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี ก็ตั้งขวางลำ น้ำ 2 สายตามแนวรอยเลื่อนรอยยาว...

Read More
Loading