Select Page

Tag: น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร

“จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่การขจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและในเอเชีย”

รายการ INSIGHT กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน “จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์...

Read More
Loading