Select Page

Tag: ฝนหลวง

“นักบินฝนหลวง ผู้สืบสานพระราชดำริของในหลวง ร.9 ในการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎร”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 150...

Read More

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องลม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อเกิดประโยชน์นานับปการต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ดังเช่นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงออกแบบเรือใบให้สามารถสู้คลื่นลม  ไม่ได้เฉพาะแสดงถึงเพียงเรื่องกีฬาเท่านั้น...

Read More
Loading