Select Page

Tag: มาเก๊า

เงินเดือน2แสน พ่อครัวไทยในมาเก๊า ′ขยัน-ขวนขวาย′คนทุกชาติยอมรับ

ด้วยความสามารถของคนไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน...

Read More
Loading