Select Page

Tag: แรงวบันดาลใจ

อารันดร์ อาชาพิลาส (ตอนที่ 1)

“…คนๆเดียวไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้ หน้าที่ของผมคือทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดระบบให้คนช่วยคนขึ้น หลักการของผมไม่ใช่แค่ว่าทำให้คนลำบากทุกคนมีข้าวกินได้ หน้าที่ของผมคือ ช่วยเฉพาะคนลำบากที่ต้องการมีอาชีพ คือคนจนที่ขยัน...

Read More
Loading