Select Page

Tag: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

“จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่การขจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและในเอเชีย”

รายการ INSIGHT กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน “จากพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์...

Read More
Loading