Select Page

เคล็ดลับการพูดชัดถ้อยชัดคำ แบบ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เปิดเคล็ดลับการพูด การอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ชัด ซึ่งทุกคนสามารถฝึกฝนได้ ยิ่งฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งดี แต่ผู้ใหญ่ที่อยากฝึกพูดให้ชัดขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน มาแบ่งปันเรื่องดี ๆ มีประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารด้วยการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำกันค่ะ #ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด

เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2564

เมื่อ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (หนิง) เกิดแรงบันดาลใจอยากถ่ายทอดวิชาในเรื่องการพูด การสื่อสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้คน จากประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปีของตัวเอง ทั้งการเป็นครู การเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้สื่อข่าว ผู้บรรยายถ่ายทอดสด วิทยากร และงานสื่อสารองค์กร หลากหลายรอบด้านที่ต้องใช้ทั้งการพูด การเขียน และเทคนิคการสื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้รับเชิญให้ไปบรรยาย และเป็นโค้ชให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน รวมทั้งผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์มาหลายโอกาส ถึงเวลาแล้วที่ต้องถ่ายทอดวิชาให้กับผู้ที่อยากพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเฉพาะเรื่องการพูดและการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ ด้วยหลักสูตรแบบออนไลน์ เพิ่มเติมจากการรับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมนอกสถานที่ ซึ่งคอร์สออนไลน์จะสามารถส่งความรู้ไปถึงผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น สะดวกและปลอดภัยในการเรียนการสอน อีกทั้งประหยัดเวลาในการเดินทาง สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราทั้งในวันนี้ New Normal และในอนาคต Next Normal จึงขอแจ้งข่าวให้ผู้สนใจทราบในเบื้องต้นก่อนในวันนี้ ส่วนรายละเอียดว่าจะมีหลักสูตรอะไร เนื้อหามีอะไรบ้าง โปรดติดตามต่อไปจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ saisawankhayanying เป็นหลัก โดยจะใช้แฮชแท็ก #ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด นะคะ

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.