Select Page

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง #ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ( บก.สปพ.) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 โดยมีตำรวจสังกัด สปพ. (หรือที่เรามักเรียกรวม ๆ ว่า ตำรวจ 191 ) ทุกกองกำกับการ มาอบรมจำนวน 60 นาย ประกอบด้วย กองกำกับการม้าตำรวจ , กองกำกับการสุนัขตำรวจ , กองกำกับการศูนย์รวมข่าว ( ศูนย์ผ่านฟ้า ) , กองกำกับการสายตรวจ , กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย ( อรินทราช ) , กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด , กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล และกองกำกับการอำนวยการ จึงเก็บภาพบรรยากาศการฝึกอบรมมาแบ่งปันในแฟนเพจ saisawankhayanying ด้วยค่ะ มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และเคล็ดลับดีๆ ที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ ซึ่งครูหนิงจะไม่ได้สอนการพูดแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะสอนตั้งแต่วิธีคิด และศิลปะในการสื่อสารด้วยพลังบวกเพื่อให้การสื่อสารของเราเป็นไปในเชิงบวกอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการทำงานทุกสาขาอาชีพหรือในชีวิตประจำวันค่ะ ภาพวันที่ 1 (16 ธ.ค.64 ) พลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว (จักรินทร์ 1) ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มาทำพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยรองผู้บังคับการหลายท่านมาร่วมในพิธี ซึ่งมีการบรรบายในหัวข้อ บุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ , เทคนิคการใช้ภาษาพูดและภาษากายให้ทรงพลังและน่าประทับใจ , วิธีสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ , ศิลปะการพูดจูงใจ ขจัดข้อโต้แย้ง ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร โดยครูหนิงสายสวรรค์ได้ปรับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับโจทย์ในการทำงานของผู้เข้าอบรม รวมทั้งทักษะการพูดและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาพวันที่ 2 (17 ธ.ค. 64) ของการฝึกอบรม เป็นการฝึกปฏิบัติ ( Workshop ) ตามโจทย์ต่าง ๆ แน่น ๆทั้งเดี่ยว กลุ่ม และสุ่มถาม-ตอบ แบบที่ไม่ได้ตั้งตัว มีรองผู้บังคับการ สปพ. มาร่วมสังเกตการณ์การอบรมและให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย หากหน่วยงาน หรือองค์กรใด สนใจการฝึกอบรม โดย #ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ saisawankhayanying ได้เลยค่ะ

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.