Select Page

“มช” พบตัวช่วยเลิกบุหรี่ สมุนไพรหญ้าหมอน้อย

“มช” พบตัวช่วยเลิกบุหรี่ สมุนไพรหญ้าหมอน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศจย.และ สสส.ร่วมกันหาวิธีช่วยผู้เลิกบุหรี่ พบผล วิจัยสมุนไพรหญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย ร่วมกับการออกกำลังกาย ช่วยลดการสูบได้เกือบร้อยละ 80 โดยไม่มีอาการข้างเคียง แถมลดความเครียด ลดก๊าซในลมหายใจ

          ดร.ดลรวี  ลีลารุ่งระยับ  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายต่างๆ  โดยขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 9.4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาย 95.6% และหญิง 4.4%  ในกลุ่มผู้สูบเหล่านี้เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ 27.7% และเคยพยายามเลิกอย่างน้อย 1 ครั้ง 6.3%  ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ จะสามารถช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ได้

          ดร.ดลรวี กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ 1.2 % นิยมใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งมีการใช้พฤติกรรมบำบัดประกอบกับการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ ทั้งในรูปของสารทดแทนนิโคติน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการวิจัยสมุนไพรที่ช่วยให้ลดการสูบบุหรี่ และพบว่า สมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือ สมุนไพรหญ้าหมอน้อย สามารถช่วยทำให้ลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ดี โดยไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด  ช่วยให้ระดับของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในลมหายใจลดลงได้

          “จากการทดลองในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อย จำนวน 50 ราย ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า สามารถช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึง 62.7 % และหากใช้ยาเป็นเวลา 6 เดือน จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ถึง 73.3% ซึ่งมีผลทำให้ระดับความเครียดลดลงได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว  และกลุ่มได้รับหญ้าหมอน้อยเพียงอย่างเดียว”  ดร.ดลรวี กล่าว

          ด้าน ดร.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ์  ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) กล่าวว่า  ในตำรับแพทย์แผนไทย ระบุว่า หญ้าหมอน้อย สามารถช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ลงได้  แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษาที่จริงจัง ดังนั้นการทดลองใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยในครั้งนี้ จึงสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ยาเคี่ยว ที่ใช้หมอดิน โดยใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีดอกลักษณะดอกตูม 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วนและเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ก่อนดื่มเมื่อมีอาการอยากบุหรี่  2.ชา ชงกับน้ำร้อน ดื่มหลังอาหาร 3 มื้อ  ซึ่งวิธีเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยการใช้ยาสมุนไพร และสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศได้

 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า — อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.