Select Page

“พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนผู้ถวายฎีกา”

“พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนผู้ถวายฎีกา”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่10” ตอน : “พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนผู้ถวายฎีกา”  ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

 

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ : ปรีดา สว่างศรี ผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ , ทิพยาภรณ์ เกิดสวัสดิ์ ผู้ถวายฎีกา และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ , จิรศักดิ์ ชำนาญภักดี
นายอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

แขกรับเชิญ :  ปรีดา สว่างศรี ผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ , ทิพยาภรณ์ เกิดสวัสดิ์  ผู้ถวายฎีกา และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ , จิรศักดิ์ ชำนาญภักดี  นายอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี

พบกับหลานยอดกตัญญูผู้คอยดูแลปรนนิบัติยายที่พิการมาหลายปี และได้ถวายฎีกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นที่มาของการที่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ของกองทัพภาคที่ 1 ได้เข้าช่วยครอบครัวดังกล่าว สนองพระราโชบาย ในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้ นับเป็นวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้และเผยแพร่ไปทั่วโลก

รายการ”ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ทางช่อง 13 แฟมิลี่ เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นเตรียมการทุกแง่ทุกมุมโดยละเอียด ไปจนกระทั่งถึงวันพระราชพิธี รวมทั้งบรรยากาศและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสา ที่พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสำคัญของประเทศไทย โดยนำเสนอออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.-ศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:15น.-07:45น. ทางช่อง 13Family
ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan
Facebook : facebook.com/lightning talk
Youtube Channel : saisawan khayanying
www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.