Select Page

“โครงการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสเพื่อพบแพทย์ ของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กทม.สนองพระราโชบายจิตอาสาฯ”

“โครงการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสเพื่อพบแพทย์ ของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กทม.สนองพระราโชบายจิตอาสาฯ”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่10” ตอน : “โครงการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสเพื่อพบแพทย์ ของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กทม.สนองพระราโชบายจิตอาสาฯ” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

 

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ : สุรสิทธิ์ ป. ผู้ได้รับความช่วยเหลือ, วันทนี กนกหงษ์ ภรรยาผู้ได้รับความช่วยเหลือ , กุนสุมา แถวกระต่าย Caregiver อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข30 วัดเจ้าอาม , ชุรดา เพิ่มทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ Nurse care manager ศูนย์บริการสาธารณสุข30 วัดเจ้าอาม

 

แขกรับเชิญ :

-สุรสิทธิ์ ป. ผู้ได้รับความช่วยเหลือ
-วันทนี กนกหงษ์ ภรรยาผู้ได้รับความช่วยเหลื
-กุนสุมา แถวกระต่าย Caregiver อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข30 วัดเจ้าอาม
-ชุรดา เพิ่มทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ Nurse care manager ศูนย์บริการสาธารณสุข30 วัดเจ้าอาม

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและรับฟังสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นที่มาของโครงการ รับ-ส่ง ประชาชน (ป่วยติดเตียง) ที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพบแพทย์ตามนัด ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสฯ ของ กองทัพภาคที่ 1 เพื่อสนองพระราโชบาย “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้ นับเป็นวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้และเผยแพร่ไปทั่วโลก

รายการ”ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ทางช่อง 13 แฟมิลี่ เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นเตรียมการทุกแง่ทุกมุมโดยละเอียด ไปจนกระทั่งถึงวันพระราชพิธี รวมทั้งบรรยากาศและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสา ที่พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสำคัญของประเทศไทย โดยนำเสนอออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.-ศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:15น.-07:45น. ทางช่อง 13Family
ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan
Facebook : facebook.com/lightning talk
Youtube Channel : saisawan khayanying
www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.