Select Page

“สร้างความสุขให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม ด้วยบ้านและสวนสวย จากโครงการของกองทัพภาคที่ 1 และผู้สนับสนุน”

“สร้างความสุขให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม ด้วยบ้านและสวนสวย จากโครงการของกองทัพภาคที่ 1 และผู้สนับสนุน”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่10” ตอน : “สร้างความสุขให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม ด้วยบ้านและสวนสวย จากโครงการของกองทัพภาคที่ 1 และผู้สนับสนุน” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

 

ภาพพิธีกร คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ : อภิศิษฐ์ ลิ้มสุขะกร ประธานชุมชนวัดสุวรรณาราม และบุญช่วย เกิดภาคี เจ้าของบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือชุมชนวัดสุวรรณาราม

 

แขกรับเชิญ :   อภิศิษฐ์ ลิ้มสุขะกร ประธานชุมชนวัดสุวรรณาราม และบุญช่วย เกิดภาคี เจ้าของบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือชุมชนวัดสุวรรณาราม

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพภาคที่ 1 ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่เคยอยู่อย่างยากลำบาก ให้มีสภาพดีกว่าเดิม สร้างความสุขให้ผู้ยากไร้ และมอบสวนหย่อมให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชนวัดสุวรรณาราม โดย สวนนงนุช พัทยา ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนอีกหลายองค์ก

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้ นับเป็นวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้และเผยแพร่ไปทั่วโลก

รายการ”ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ทางช่อง 13 แฟมิลี่ เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นเตรียมการทุกแง่ทุกมุมโดยละเอียด ไปจนกระทั่งถึงวันพระราชพิธี รวมทั้งบรรยากาศและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสา ที่พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสำคัญของประเทศไทย โดยนำเสนอออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.-ศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:15น.-07:45น. ทางช่อง 13Family
ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan
Facebook : facebook.com/lightning talk
Youtube Channel : saisawan khayanying
www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.