Select Page

“ความพร้อมในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ”

“ความพร้อมในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช รัชกาลที่10” ตอน : “ความพร้อมในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

 

ภาพพิธีกร คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ : คุณวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 

แขกรับเชิญ : คุณวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเก

ฟังประวัติความเป็นมาของปราสาทวัดสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โบราณสถานที่สร้างขึ้น ภายใต้อิทธิพลขอม ราวพุทธศตวรรษที่ 18 และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย รวมทั้งความพร้อมในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ 

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้ นับเป็นวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้และเผยแพร่ไปทั่วโลก

รายการ”ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ทางช่อง 13 แฟมิลี่ เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้า สัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นเตรียมการทุกแง่ทุกมุมโดยละเอียด ไปจนกระทั่งถึงวันพระราชพิธี รวมทั้งบรรยากาศและกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสา ที่พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสำคัญของประเทศไทย โดยนำเสนอออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.-ศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:15น.-07:45น. ทางช่อง 13Family
ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan
Facebook : facebook.com/lightning talk
Youtube Channel : saisawan khayanying
www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.