Select Page

“คิดดี! ดิจิทัลฯ ม.ศรีปทุม สร้างเกมออนไลน์ แพทย์อาสา ทฤษฎีในหลวง”

“คิดดี! ดิจิทัลฯ ม.ศรีปทุม สร้างเกมออนไลน์ แพทย์อาสา ทฤษฎีในหลวง”

ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างสรรค์เกมออนไลน์ “แพทย์อาสามหาสนุก” จากทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างสรรค์เกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

             สร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ในการสร้างสรรค์เกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบเกม Great King City ซึ่งจัดโดยเมืองไทยประกันชีวิต บริษัท หัวคิดทันสมัย บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นนีจี จำกัด และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ทั้งนี้ “Great King City” เป็นเกมออนไลน์ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีทั้งการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสังคมเมืองขนาดเล็กไปจนใหญ่ โดยใช้หลักการการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญหลักของเกม นอกจากนี้ยังมีระบบเศรษฐกิจต่างๆ ระบบธนาคาร ระบบประกัน ซึ่งจำลองใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง โดยกลุ่มเป้าหมายของเกม เน้นไปที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

 

             น.ส.อัจฉริยาภรณ์ หงษา นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปี 4 หัวหน้าทีม เล่าว่า พวกเราในทีมได้สร้างเกมชื่อว่า “เกมแพทย์อาสามหาสนุก” เป็นเกมในเฟซบุ๊ก รูปแบบเกมจะมีหมอเฉพาะทาง 4 ด้านได้แก่ ด้านจักษุแพทย์ ด้านศัลยแพทย์ แพทย์ทั่วไป และศัลยกรรม ให้ผู้เล่นบริหารจัดการโดยใช้ไอคอน เลือกเมนูในการรักษาคนไข้ให้ถูกโรค ซึ่งผู้เล่น 1 คนอาจเป็นหลากหลายโรค ฉะนั้นผู้เล่นจะต้องรักษาผู้ป่วยให้หายขาด โดยการจับเวลาเล่นเกมภายใน 5 นาที โดยมีแต่ละระดับความยากง่ายให้แข่งขัน พร้อมทั้งมีคำอธิบายถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงให้ผู้เล่นทราบ

 

 

 

 

 

 

 

             ด้าน นายธนะชัย แย้มพลอย นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปี 4 สมาชิกทีม เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกมที่เกี่ยวข้องกับโครงการของในหลวง ซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกเยอะ ที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการดีๆ ที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้กับปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน เราในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็ขอตั้งใจทำความดีเพื่อในหลวงของเรา และโครงการนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นเกมได้รู้ถึงความภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นคนไทย

 

 

 

 

 

 

 

            น.ส.ศศิกานต์ เพ็งสมบัติ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปี 4 สมาชิกอีกคน กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ทำให้เราเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อออนไลน์ และได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบกระบวนการการทำงาน รวมถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ ได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม เป็นต้น ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับกลุ่มเยาวชน พร้อมให้เยาวชนสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมในอนาคตได้

 

 

 

 

 

             ขณะที่ อาจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดโครงการที่มีโครงการดีๆ ให้กับนักศึกษา ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับกลับไปก็คือประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตในการทำงานในอนาคต

             นับว่าเป็นผลงานเจ๋งๆ สำหรับ “เกมแพทย์อาสามหาสนุก” ของเหล่าน้องๆ นักศึกษาจากรั้วศรีปทุม ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรู้จักใช้ รู้จักเล่น เพราะว่าเกมนั้น ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จริงอยู่มันอาจจะช่วยผ่อนคลายความเครียดให้ความสนุกกับเราได้ แต่มันก็มีโทษถ้าเราอยู่กับเกมมากจนเกินไป

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.