Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๓๒ : ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน “ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน” เพื่อใช้ในการฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยราชการสนามที่บาดเจ็บและพิการจากสงครามเวียดนาม ซึ่งได้มารับการรักษาตัว เป็นจำนวนมากที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.