Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๑๑๙ : ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕

สารคดี วันนี้ในอดีต ชุดพิเศษ “พระบารมีปกหล้า มหาวชิราลงกรณ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระองค์เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะเมื่อเสด็จพระราชสมภพนั้น ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่เฝ้ารอคอยพระประสูติกาลต่างปลาบปลื้มปิติชื่นชมโสมนัส แซ่ซ้องในพระบุญญาธิการ ดังที่ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาพระราชสมภพตราบจนถึงนาทีอันเป็นมงคลฤกษ์เสด็จพระราชสมภพว่า “…วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจำที่สักครู่ ก็ประสูติพระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬิกา กับ ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมาดูคล้าย ๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆดวง นายแพทย์ที่ถวายการประสูติ ซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานว่า พระราชโอรส หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์ เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโฮ่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหวสมใจประชาชนแล้ว…ดวงใจทุกดวงมีความสุข …” นับจากวันมหามงคลนั้น และทรงเจริญพระชนม์ขึ้นจนสามารถโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ กระทั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ยาวนานกว่า ๔๐ ปี จวบจนถึงวันนี้ ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงอาณาราษฎรใต้ร่มพระบารมี เป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.