Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๕๒ : ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมงเป็นครั้งแรก พระองค์ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ว่า “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง ถ้าทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับประชาชน” ด้วยมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และปัญหาน้ำเค็มหนุนลุ่มน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีในหน้าแล้งให้กับชาวอำเภอกบินทร์บุรี และชาวจังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ และเป็นโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.