Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๕๙ : ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมถึงการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จึงมีพระราชดำรัสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้บังคับกองฝึกรบพิเศษที่ 1 ในขณะนั้นจัดทำโครงการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เกิดเป็น “โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ”

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.