Select Page

ยกโลมาขึ้นเป็นบุคคล มีมันสมองขนาดโตที่สุดรองจากมนุษย์

ยกโลมาขึ้นเป็นบุคคล มีมันสมองขนาดโตที่สุดรองจากมนุษย์

 นักวิทยาศาสตร์ยกย่องให้ “โลมา”เป็น “บุคคลที่ไม่เป็นมนุษย์” โดยมีสิทธิต่างๆเท่าเทียมทุกประการ นับว่าเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาหลักแหลมที่สุดบนพื้นพิภพรองจากมนุษย์ มีมันสมองเมื่อเทียบกับลำตัวขนาดโตที่สุด ยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด แม้แต่ลิงชิมแปนซี แพ้แต่คนเท่านั้น…

          คณะนักสัตววิทยาของอาจารย์โลริ มาริโน มหาวิทยาลัยเอมอรี่ของสหรัฐฯ ได้ศึกษาโลมาโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง เพื่อศึกษาแผนผังของสมองดูด้วย พบว่าโลมามีบุคลิกลักษณะและการรู้จักตนเองและตัดสินใจได้อย่างเด่นชัด สามารถคิดถึงอนาคตผลการวิจัยส่อว่า มันมีโครงสร้างสังคมซับซ้อน แต่ละตัวรู้จักร่วมแรงร่วมใจต่อต้านอุปสรรค หรือช่วยกันต้อนจับปลากิน แถมยังสามารถสั่งสอนความสามารถใหม่ๆแก่กันด้วย พวกเขาได้เห็นตัวอย่างเรื่องนี้หลายครั้ง อย่างเช่นครั้งหนึ่งเห็นมันสอนเพื่อนต่างถิ่นให้หัด “เดินด้วยหาง” ทั้งๆที่เป็นการเต้นรำเพื่อเอาสนุกเท่านั้น ไม่ใช่เป็นท่าทางตามธรรมชาติ

 

          ทีมนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ซึ่งร่วมทำการศึกษายังได้พบว่า โลมาจำตัวมันเองได้ เมื่อมองกระจก และยังรู้จักส่องกระจกดูลำตัวส่วนต่างๆได้ด้วย ซึ่งเคยมีแต่คนและสัตว์อื่นเพียงไม่กี่อย่าง เช่น พวกลิงหางสั้น ช้างและหมูทำกันเท่านั้น

           นักวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาความเป็นอยู่ของโลมาเสนอยกย่องให้เป็น “บุคคลที่ไม่เป็นมนุษย์” โดยมีสิทธิต่างๆเท่าเทียมทุกประการ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาหลักแหลมที่สุดบนพื้นพิภพรองจากมนุษย์ มีมันสมองเมื่อเทียบกับลำตัวขนาดโตที่สุด ยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด แม้แต่ลิงชิมแปนซี แพ้แต่คนเท่านั้น 

 

          คณะนักสัตววิทยาของอาจารย์โลริ มาริโน มหาวิทยาลัยเอมอรี่ของสหรัฐฯ ได้ศึกษาโลมาโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง เพื่อศึกษาแผนผังของสมองดูด้วย พบว่าโลมามีบุคลิกลักษณะและการรู้จักตนเองและตัดสินใจได้อย่างเด่นชัด สามารถคิดถึงอนาคตผลการวิจัยส่อว่า มันมีโครงสร้างสังคมซับซ้อน แต่ละตัวรู้จักร่วมแรงร่วมใจต่อต้านอุปสรรค หรือช่วยกันต้อนจับปลากิน แถมยังสามารถสั่งสอนความสามารถใหม่ๆแก่กันด้วย พวกเขาได้เห็นตัวอย่างเรื่องนี้หลายครั้ง อย่างเช่นครั้งหนึ่งเห็นมันสอนเพื่อนต่างถิ่นให้หัด “เดินด้วยหาง” ทั้งๆที่เป็นการเต้นรำเพื่อเอาสนุกเท่านั้น ไม่ใช่เป็นท่าทางตามธรรมชาติ

        

           ทีมนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ซึ่งร่วมทำการศึกษายังได้พบว่า โลมาจำตัวมันเองได้ เมื่อมองกระจก และยังรู้จักส่องกระจกดูลำตัวส่วนต่างๆได้ด้วย ซึ่งเคยมีแต่คนและสัตว์อื่นเพียงไม่กี่อย่าง เช่น พวกลิงหางสั้น ช้างและหมูทำกันเท่านั้น

ที่มา : นสพ .ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.