Select Page

ค้นพบยีนตัวการ คนแก่สายตายาว สร้างหวังใหม่ให้ตาปกติแบบไม่พึ่งแว่น

ค้นพบยีนตัวการ คนแก่สายตายาว สร้างหวังใหม่ให้ตาปกติแบบไม่พึ่งแว่น

นักวิจัยออสเตรเลียพบตัวยีนที่เป็นตัวการเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีสายตายาว สร้างความหวังใหม่ให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ทั่วไปว่า อาจจะช่วยให้พบยาป้องกัน ช่วยรักษาสายตาให้เป็นปกติได้ จะได้ไม่ต้องพึ่งแว่นตาอย่างในปัจจุบัน

          นักวิทยาศาสตร์ของได้แจ้งว่า ได้พบว่ายีนสร้างความเติบโตของเซลล์ตับ มีส่วนสำคัญ ในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ กับกลไกทางชีววิทยาภายในของสายตา “ทุกวันนี้หนทางการรักษาการมีสายตายาว ยังมีแต่การใช้แว่นคอนแทกเลนส์และเทคนิคทางเลเซอร์เท่านั้น” และเสริมว่า “เราเชื่อว่าการพบยีนที่มีความสำคัญ จะช่วยให้เราคิดค้นยารักษาขึ้นได้ และข้าพเจ้าหวังว่า มันจะก่อให้เกิดผลกับการบำรุงสุขภาพสายตาของคนทั่วโลกอย่างลึกซึ้ง”

           ทุกวันก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการมีสายตายาว ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุต้องถือวัตถุให้ห่างสายตาออกไป จึงจะมองเห็นได้ชัดเจน แต่นักวิจัยปอล เบียร์ดเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากทั้งทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมกัน.

 ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 12 กุใมภาพันธ์ 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.