Select Page

60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ สร้างโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ สร้างโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน  60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ สร้างโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า ออกอากาศวันพุธที่ 18  กุมภาพันธ์  2558

 

 

18-02-58

ภาพพิธีกร (ซ้าย) และแขกรับเชิญ (ขวา) : รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 
“ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” เป็นแนวคิดสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์) เป็นหลักชัย ดังนั้น ในปี 2558 นี้ทางสถาบันฯ จึงได้ริเริ่มโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดาวพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ศึกษาค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ให้มากขึ้น ติดตามได้ในรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” 

แขกรับเชิญ : รองศาสตราจารย์ บุญรักษา   สุนทรธรรม   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

***คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น โดนใจ และให้พลังบวก

ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชิวิตที่มีคุณค่าของแขกรับเชิญแต่ละท่าน

จากหลากหลายประสบการณ์ ทางช่อง3 family

ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 22:00น.-22:30น.

ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan

Facebook : facebook.com/lightning talk

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.