Select Page

“วิทยาลัยสารพัดช่างตราด แชมป์แกะสลักหิมะ 10 สมัย ความภูมิใจของคนไทยในเวทีนานาชาติ”

“วิทยาลัยสารพัดช่างตราด แชมป์แกะสลักหิมะ 10 สมัย ความภูมิใจของคนไทยในเวทีนานาชาติ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “วิทยาลัยสารพัดช่างตราด แชมป์แกะสลักหิมะ 10 สมัย ความภูมิใจของคนไทยในเวทีนานาชาติ” ออกอากาศวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

 

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่งกับแขกรับเชิญ :
ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม, ดร.ประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด, จิรพงค์ ร่มเงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด, เกริกไกร นนทลักษณ์, รุ่งนภา อุดมชลปราการ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างตราด, ชโยทิต สุขสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม, ธวัชชัย สนธิพิณ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม หัวหน้าทีม, น้ำฝน จันทร์จรูญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม และ พรรณนิภา นามวิชัย นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม

 

แขกรับเชิญ :  ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม, ดร.ประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด, จิรพงค์ ร่มเงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด, เกริกไกร นนทลักษณ์, รุ่งนภา อุดมชลปราการ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างตราด, ชโยทิต สุขสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการโรงแรม, ธวัชชัย สนธิพิณ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม หัวหน้าทีม, น้ำฝน จันทร์จรูญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม และ พรรณนิภา นามวิชัย นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม

 

***คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

รายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่ให้ความรู้ ข้อคิด อุทาหรณ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญที่หลากหลาย โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06:45น.-07:15น. ทางช่อง 13Family

ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan

Facebook : facebook.com/lightning talk

Youtube Channel : saisawan khayanying

www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.