Select Page

พระราชทานยศเรือตรีให้ “สันติ ลุนเผ่” ศิลปินผู้ร้องเพลงปลุกใจชื่อดัง

พระราชทานยศเรือตรีให้ “สันติ ลุนเผ่” ศิลปินผู้ร้องเพลงปลุกใจชื่อดัง

 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเรือตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พันจ่าเอก สันติ ลุนเผ่ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนประกอบคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของกองทัพ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง


          ราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเรือตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พันจ่าเอก สันติ ลุนเผ่ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนประกอบคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของกองทัพ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี

     12637285481263728649l         สำหรับประวัติ “สันติ ลุนเผ่” มีชื่อเดิมว่า ไพศาล ลุนเผ่ เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่บ้านแถววัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายของหม่องลุนเผ่ นักร้องละครชาวพม่า ที่อพยพมาอยู่ที่จังหวัดลำปาง และนำชื่อ ลุนเผ่ มาใช้เป็นชื่อสกุล

          ต่อมาครอบครัวได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในปี 2496 จากนั้นได้ศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           สันติ ลุนเผ่ ชื่นชอบดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก โดยบิดา ซึ่งชอบฟังคารูโซ เป็นผู้สอนร้องเพลงให้ ขณะเรียนที่ธรรมศาสตร์ได้ร่วมวงดนตรีวายุบุตร ของครูเชาว์ แคล่วคล่อง และสอบชิงทุนยูธ ลีดเดอร์ชิพ ไปศึกษาด้านการเรียบเรียงเสียงประสานที่ประเทศอิสราเอล จากนั้นกลับมาร่วมวงดนตรีวายุบุตรในตำแหน่งนักกีตาร์ เล่นประจำที่โรงแรมเอราวัณ12637285481263728659l

            จากนั้นได้รับการฝึกฝนดนตรีคลาสสิกจากการร้องเพลงในโบสถ์คริสต์ ฝึกสอนโดยแมรี คลิฟฟอร์ด เจฟฟรีย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน จากการฝากฝังโดยหม่อมดุษฎี บริพัฒน์ ณ อยุธยา และได้ร่วมเป็นนักร้องเสียงเทเนอร์ใน วงดนตรี The Bangkok Combined Choir (BBC) เป็นคนไทยเพียงคนเดียวในวง

              ช่วงสงครามเวียดนาม ไพศาลได้สอบหลักสูตร ทรีนิตี้ คอรัส ออฟ ลอนดอน ซึ่งเปิดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบเกรด 8 เทียบเท่าอนุปริญญา ต่อมาได้ร่วมวงดนตรีโดมิงโกกับนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ ตระเวนเล่นดนตรีตามค่ายทหารอเมริกัน [2] ต่อมาได้ตั้งวงดนตรีร่วมกับพันจ่าเอกธวัช ไพโรจน์ ประจำที่ภัตตาคารสวนกุหลาบ ซอยอารีย์สัมพันธ์

             สันติ ลุนเผ่ มีโอกาสได้ขับร้องเพลงคารูโซต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานเลี้ยงพระราชทานเหล่ากาชาดนานาชาติ ร่วมกับวงดุริยางค์กองทัพเรือ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไพศาลเข้าเฝ้า และรับสั่งให้ร่วมขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงรักชาติ ในครั้งนั้น ทรงรับสั่งเรียกชื่อไพศาล ลุนเผ่ ว่า “สันติ” เขาจึงใช้ชื่อ “สันติ ลุนเผ่” มาตั้งแต่นั้น

             สันติ ลุนเผ่ มีชื่อเสียงจากการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงรักชาติ เป็นจำนวนมาก เช่น ความฝันอันสูงสุด ทหารพระนเรศวร ดุจบิดามารดร เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แด่ทหารหาญในสมรภูมิ มาร์ชทหารไทย หนักแผ่นดิน ถามคนไทย ได้เข้ารับราชการทหารเรือ ประจำวงดุริยางค์ทหารเรือ มีหน้าที่สอนขับร้อง และเรียบเรียงเสียงประสาน จนกระทั่งนาวาเอกสำเร็จ นิยมเดช อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือเสียชีวิต จึงลาออกจากราชการ

              ปัจจุบัน สันติ ลุนเผ่ ประกอบอาชีพร้องเพลง สอนขับร้องดนตรีคลาสสิก และเป็นที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่มา: มติชนออนไลน์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.