Select Page

“ก้าวใหม่ของการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ก้าวใหม่ของการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

 

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และแขกรับเชิญ : รศ.ดร. พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมาริต้า รุขพันธ์เมธี กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพคุรุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด

 

แขกรับเชิญ :  รศ.ดร. พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมาริต้า รุขพันธ์เมธี กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพคุรุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด

ฟังการขับเคลื่อนระบบงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงสร้างใหม่ จากเดิม สกว. เป็น สกสว.ในปัจจุบัน และตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จด้วยการประสานพลังกันระหว่างนักวิจัย และผู้ประกอบการที่นำงานวิจัยไปผลิตจริง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

 

คลิกเพื่อชมวีดิโอ

 

 

รายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่ให้ความรู้ ข้อคิด อุทาหรณ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญที่หลากหลาย โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบัน

ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 07:15น.-07:45น. ทางช่อง 13Family
ผู้ดำเนินรายการ : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

IG/Twitter : ning_saisawan
Facebook : facebook.com/lightning talk
Youtube Channel : saisawan khayanying
www.saisawankhayanying.com

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.