Select Page

4เด็กไทยสร้างชื่ออีก ซิว3ทอง1เงิน แข่งชีววิทยาโอลิมปิคที่เกาหลีใต้

4 เด็กไทยสร้างชื่ออีก ซิว 3 เหรียญทอง 1 เงิน แข่งชีววิทยาโอลิมปิคที่เกาหลีใต้ “ม.6 “เตรียมอุดมฯเจ้าของรางวัลแนะเคล็ดลับ เรียนในสิ่งตัวเองชอบ อย่ามุ่งแค่ทำข้อสอบ ชี้แบ่งปันความรู้สำคัญไม่ควรหวงวิชา

      นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ว่า จากการที่ สสวท.ส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน เดินทางเข้าร่วมแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระหว่างประเทศ ที่เมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม ปรากฏว่าเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ชนะเลิศการแข่งขันสามารถคว้าได้ 3 เหรียญทอง ได้แก่
        นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย ชั้น ม.5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
        นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร ชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
        นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ ชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ส่วนอีก 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายฐิติกร กิตติบุญญา ชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

          โดยคณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม เที่ยวบิน TG 651 เวลา 11.50 น. ซึ่ง สสวท.จะจัดพิธีต้อนรับ ณ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ตามกำหนดดังกล่าว

           นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร ได้รับเหรียญทอง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขั้นครั้งนี้ ซึ่งตั้งเป้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะได้คิดค้นทดลองอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาสร้างประโยชน์ให้ประเทศ ส่วนนิสัยปกติชอบเล่าความรู้ให้เพื่อนฟัง รวมทั้งเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการหวงวิชาความรู้ เด็กๆเป็นอนาคตของชาติ ถ้าทำให้ความรู้กระจายออกไปได้มากๆ ประเทศไทยจะมีคนเก่งเพิ่มขึ้น

         “การแบ่งปันความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น การเข้าร่วมค่ายโอลิมปิคจึงไม่ใช่แค่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย แต่ยังต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปสอนรุ่นน้องๆ ด้วย ส่วนเคล็ดลับการเรียนไม่ควรเรียนเพื่อตั้งเป้าไปทำข้อสอบเท่านั้น แต่ควรเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ เมื่อชอบแล้วก็อยากเรียนรู้และตั้งใจเอง” นายณัฐวัฒน์กล่าว

         นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ ได้รับเหรียญทอง กล่าวว่า ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ชอบการทดลองที่มีการประยุกต์วิชาต่างๆ โดยเฉพาะการผ่าตัดสัตว์ ทำให้มีโอกาสได้เห็นของจริง ช่วยการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น ผมคิดว่าคุณครูที่สามารถกระตุ้นให้เด็กรักและสนใจในวิชาที่สอนได้จะทำให้เด็กเรียนดีและไม่เบื่อ คุณครูอาจสอนให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนนั้นสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันอย่างไร ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง หรืออาจช่วยกันคิดในหมู่เพื่อน ซึ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เพราะช่วยกันหาคำอธิบายในภาษาเด็กด้วยกัน

          นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย ได้รับเหรียญทอง กล่าวว่า การเรียนดีต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญคือ ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ส่วนจะเบื่อเรียนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนตัวของผู้เรียน ซึ่งถ้าครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ มีสื่อประกอบที่ดี ก็มีโอกาสทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนได้มาก รวมทั้งผู้ปกครองก็มีส่วนกระตุ้นลูกๆ มาก ยามปกติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ร่วมชั้น โดยถ้ามีเพื่อนที่ไม่เข้าใจมาถามจะพยายามอธิบายให้เท่าที่ทำได้ ซึ่งถือว่าได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน อนาคตอยากเป็นอาจารย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศ

         นายฐิติกร กิตติบุญญา ได้รับเหรียญเงิน กล่าวว่า ครอบครัวสอนว่าเวลาเรียนให้ตั้งใจเรียน อย่าเล่น แต่เวลาเล่นก็ควรจะเล่นให้รู้กาละเทศะ ไม่กดดันว่าต้องเรียนให้ได้เกรดดีๆ เพียงแต่ต้องมีความรับผิดชอบเท่านั้น ถ้าหากมีการบ้านหรือรายงานก็ทำส่งให้ตรงเวลา คือทำให้ดีที่สุดส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไร คุณครูมีส่วนสำคัญต่อการเรียนมากเพราะหากครูมีความรู้มาก และสามารถถ่ายทอดได้ดีรวมทั้งเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของเด็กก็จะช่วยในการเรียนรู้ได้

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

ภาพถ่าย:นสพ.ไทยรัฐ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.