Select Page

ส.ค.ส.พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส.ค.ส.พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีขาลแก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปพิมพ์จำหน่ายเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2553 โดยทรงพระอักษรลงใน ส.ค.ส. ความว่า ……

somdatpap

          ในตอนท้ายสมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงลงพระนามาภิไธยแนบท้าย ซึ่งส.ค.ส.พระราชทานนี้ มีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า ยังมีผู้นำไปส่งต่อกันทางอีเมลเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย  ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า กล่าวว่า สำหรับพรพระราชทานนี้จะตีพิมพ์อยู่ในการ์ดเท่านั้น ซึ่งการ์ดใบนี้ด้านหน้าจะเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และด้านในจะตีพิมพ์พรพระราชทาน พร้อมกับพระนามาภิไธยสิรินธร การ์ดใบนี้จะมี 2 สีคือ สีชมพูอมเนื้อและสีฟ้า สำหรับปีนี้ทางร้านภูฟ้าได้ผลิตถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ เหยือกน้ำรูปแบบใหม่ออกมาด้วย และเสื้อปีนี้ก็แปลกกว่าทุกปี เพราะปกติจะมีแค่เสื้อโปโลอย่างเดียว แต่ปีนี้เราทำให้ทันสมัยมากขึ้น มีทั้งผ้าลาย เสื้อตัวยาว เสื้อคาดิแกน ซึ่งเสื้อทั้งหมดนี้จะมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านปักอยู่บนตัวเสื้อ  

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.