Select Page

สธ.สั่งจับตา 90 วันอันตรายโรคฤดูฝน

สธ.สั่งจับตา 90 วันอันตรายโรคฤดูฝน

จับตาเป็นพิเศษ ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 2553 เป็นช่วง 90 วันอันตราย ที่โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยโรคที่ต้องติดตามต่อเนื่องคือ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และโรคไข้หวัดนก ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน           นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ ไข้มาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดนก เป็นต้น ดังนั้น ตนจึงสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลทุกแห่ง จับตาเป็นพิเศษ ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 2553 เป็นช่วง 90 วันอันตราย ให้แพทย์ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยละเอียด โดยโรคที่ต้องติดตามต่อเนื่องคือ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และโรคไข้หวัดนก ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน จัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ป่วย โดยมี 5 กลุ่ม รวม 15 โรค ได้แก่ 1.กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร ที่พบบ่อยได้แก่ อุจจาระร่วง เฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบสาเหตุเกิดจากการกินอาหาร ดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน หรือ กินอาหารสุกๆดิบๆ 2. กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อยได้แก่ หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ และปอดบวม 3.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ เลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนู

          นพ.ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า 4. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุงที่สำคัญ 3 โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) และมาลาเรีย และ 5. กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดงนอกจากนี้ยังมีโรคน้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งเกิดจากการเดินลุยน้ำสกปรกนานๆ หรือต้องแช่น้ำ เดินลุยน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนัก ถูกสัตว์มีพิษกัด ต่อย และ โรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่า ในสวน ซึ่งพบในช่วงฤดูฝนทุกปี ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตลอดเดือน พ.ค. 2553 พบผู้ป่วยด้วยโรคฤดูฝนแล้ว 68,217 ราย เสียชีวิต 45 รายจากปอดบวม 35 ราย อุจจาระร่วง 5 ราย ไข้หวัดใหญ่ 2 ราย ฉี่หนู 2 ราย ไข้เลือดออก 1 ราย สรุปตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. 2553 พบผู้ป่วยทั้ง 15 โรค รวม704,792 ราย เสียชีวิต 495 ราย.–จบ–

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.