Select Page

กรมศิลป์ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่ม33แห่ง

กรมศิลป์ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่ม33แห่ง

“กรมศิลป์”ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มอีก 33 แห่ง วังปารุสกวัน –แหล่งศิลปะถ้ำเขาสามร้อยยอด ติดโผ

          นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผอ.สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการผลักดันและสำรวจโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน นั้นในขณะนี้ สำนักโบราณคดี ได้สำรวจแหล่งโบราณสถาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานเห็นชอบประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2553 แล้ว 25 แห่ง แบ่งเป็นต่างจังหวัด 8 แห่ง เขต กรุงเทพฯ17 แห่ง

          ต่างจังหวัดประกอบด้วย  ป้อมผีเสื้อสมุทร จ.สมุทรปราการ, กำแพงเมืองเก่า (ค่ายภาณุรังษี) จ.ราชบุรี, วัดยาง จ.เพชรบุรี, วัดลาดศรัทธาธรรม จ.เพชรบุรี, วัดนาพรม จ.เพชรบุรี, วัดเพรียง จ.เพชรบุรี, แหล่งศิลปะถ้ำเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

          โดยในเขต กทม. 17 แห่ง ประกอบด้วย วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดชิโนรสารามวรวิหาร, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดบางขุนเทียนนอก,วังปารุสกวัน (ด้านทิศใต้) (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ), วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี (การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน),บ้านเจ้าจอมมารดาเลื่อน (โรงเรียนนันทนศึกษา),บ้านพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ), บ้านสงวนสุข (สมาคมชาวอุบลราชธานี), หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัยบวรนิเวศ, บ้านวรรณโกวิท, บ้านพิบูลธรรม (กระทรวงพลังงาน),วัดราชสิงขร,วัดกำแพง (บางจาก),วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร,วัดดวงแข,อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ,บ้านพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

          “สำหรับโบราณสถาน 25 แห่งจะเร่งปรับแก้รายละเอียดและขอบเขตโบราณสถานให้ตรงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการวิชาการฯ จากนั้นจะเร่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนงบบูรณะและซ่อมแซม ทั้งนี้จะเป็นการป้องกันการบุกรุกหรือทำลาย อย่างไรก็ตามในปี 2552 ที่ผ่านได้สำรวจขึ้นทะเบียนไปแล้ว 8 แห่ง แบ่งเป็น 4 แห่ง รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 1.เพนียดคล้องช้าง ตำหนักเพนียด และเตาเผาบ้านเพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา 2.วัดสฎางค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 3.วัดบ้านกอก จ.สระบุรี และ4 .วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนอีก 4 แห่ง วัดกัลยาณมิตร กทม. วัดปทุมวนาราม กทม.เมืองพิมาย จ.นครราชศรีมา และภูซำผักหนาม ฯ จ.ชัยภูมิ อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดและขอบเขตโบราณสถาน” ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กล่าว

          นายธราพงศ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้โบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ เขตกทม. 191 แห่ง ภูมิภาค 1,912 แห่ง แต่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนซึ่งมีจำนวนมากแบ่งเป็น เขตกทม. 342 แห่ง และภูมิภาค 6, 287 แห่ง ทั้งนี้จะมีการจัดทำข้อมูลในส่วนของโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เนื่องพบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนบางแห่งอาจจะมีการตกหล่นจาการสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลบางรายการมีการซ้ำซ้อนกัน

 

 

ที่มา:นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.