Select Page

พระสยามเทวาธิราช

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน พระสยามเทวาธิราช ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

พระสยามเทวาธิราช เทพยดาที่คอยปกปักรักษาสยามประเทศ ความเชื่อ คตินิยมในการเคารพบูชาดวงวิญญาณบรรพชนของคนไทยในสมัยโบราณ สู่การสร้างเป็นเทวรูปตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การสร้างพระป้ายที่มีพระบรมรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช โดยมีพระพักตร์คล้าย ร.4 ตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.